1. Zamówiony przez Klienta Produkt, Sprzedający wysyła za pośrednictwem podmiotów zajmujących się profesjonalnym doręczaniem przesyłek, bądź przygotowuje do odbioru osobistego w siedzibie Sprzedającego w Szczecinie. Sposób dostawy wybiera Klient w momencie składania zamówienia.
  2. Czas dostawy Produktu po zrealizowaniu zamówienia, zależny jest od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy.
  3. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przesyłki spowodowanej działaniem podmiotów zajmujących się profesjonalnym doręczaniem przesyłek, Sprzedający na żądanie Klienta podejmie procedurę reklamacyjną wobec dostawcy przesyłki.
  4. Klient uiszcza koszty dostarczenia przesyłki według aktualnego cennika umieszczonego na stronie Sklepu.
  5. Koszt wysyłki Produktu zależny jest od jego wagi i rozmiarów i podany zostaje w momencie dodania Produktu do koszyka. Koszt przesyłki sumuje się w zależności od wagi dodanych do niego Produktów.
  6. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Klienta (błędny adres, odmowa przyjęcia), Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu (również zwrotnego).
  7. Sprzedający zapewnia wysyłkę Produktu w standardowym opakowaniu zabezpieczającym przed ewentualnymi uszkodzeniami, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zniszczenie Produktu lub jego uszkodzenie w stopniu wykluczającym jego zwykłe wykorzystanie.
  8. Przed odbiorem przesyłki od dostawcy, Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu (zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm zabezpieczających naklejonych na przesyłkę). W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia, należy odmówić jej przyjęcia lub w przypadku jej odebrania, spisać protokół szkody z zachowaniem egzemplarza dla celów przekazania Sprzedającemu, a następnie skontaktować się ze Sprzedającym w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.
  9. Spisanie protokołu szkody będzie bardzo pomocne przy rozpatrywaniu ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży zawartości przesyłki podczas transportu i ułatwi rozpatrzenie roszczeń reklamacyjnych Klienta.